ქართული

მიმდინარე ვაკანსიები

პროგრამისტი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

მომხმარებლების მხარდაჭერის სპეციალისტი

რეგიონალური დირექცია
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

სწავლების სპეციალისტი

რეგიონალური დირექცია
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

1С პროგრამისტი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

გამომცდელი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

Android შემმუშავებელი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

iOS შემმუშავებელი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

რეკლამის მენეჯერი

რეგიონალური დირექცია
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

მხარდაჭერის პროგრამისტი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა

Java შემმუშავებელი

IT განყოფილება კურგანი
job@ooo.technology
83522630712

ნახვა