ქართული

მიმდინარე ვაკანსიები

პროგრამისტი

IT განყოფილება კურგანი
job@technology45.ru
83522630712

ნახვა

ფასწარმოქმნის მენეჯერი

ფასწარმოქმნის განყოფილება
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

მომხმარებლების მხარდაჭერის სპეციალისტი

რეგიონალური დირექცია
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

სწავლების სპეციალისტი

რეგიონალური დირექცია
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

1С პროგრამისტი

IT განყოფილება კურგანი
rabota@taximaxim.ru
83522630712

ნახვა

IT-პროექტების მენეჯერი

IT განყოფილება კურგანი
job@technology45.ru
83522630712

ნახვა

გამომცდელი

IT განყოფილება კურგანი
job@technology45.ru
83522630712

ნახვა