Български

Предимства

Завършили сте ВУЗ — елате да работите. Вече имате опит — приложете го при нас. Всички заедно създаваме една световна марка и направим света по-добър.

Опит на експертите

Ние имаме дългогодишен опит и сме успели да изградим успешен бизнес. И на младите, и на опитните служители даваме всички възможности за получаване на нови знания и професионално развитие.

Повече

Амбициите на лидерите

За стартирането на бизнес в нови градове и страни ни помага желанието да работим и да бъдем лидери. Очакваме също такива амбициозни хора, които знаят как да си задават цел и да постигат резултат.

Повече

Приятелска атмосфера

Всеки е отворен за диалог и е готов да помогне в решаването на работните задачи. Добре дошли са инициативните служители, благодарение на които се реализират стотици нови идеи.

Повече

Професионално развитие

Съвместно работят екипи от специалисти в най-различни области. Можете да изберете и да се отдадете на това, което Ви се получава най-добре.

Повече

Денис Федяев

«Образователната система ми помогна бързо да навляза в работата»
Продължи, за да научиш

Ксения Цънченко

«Възможностите за младите служители са огромни».
Продължи, за да научиш

Фьодор Плаксин

«Вече обиколих Русия от Сочи да Чита».
Продължи, за да научиш